Warning: Trying to access array offset on value of type bool in D:\HostingSpaces\aroundfilms\aroundfilms.com\wwwroot\wp-content\plugins\unyson\framework\extensions\sidebars\includes\class-fw-extension-sidebars-frontend.php on line 163
Yenidocumentary – Around Films

Yenidocumentary

facebook.com/volkanergenofficial/

“YEN?” sets on a journey with the principle of “reality depicted as purely as possible” by endowing art movements, both visual and auditory, as well as their representatives with the freedom in their application of non-linear narrative structure, which loosely follows the criteria of space and time. This yet pure journey which will be nourished by and directed towards a certain destination as a result of diversity and flexibility in narrative strategies, desires to create particles of time allowing fantasy and reality dance in harmony. Most importantly, “Yeni” aspires to let artists present themselves as freely as never felt/seen/experienced before while letting imagination like a whirlpool flow, without any constraint, into life and reality. “YEN?” görsel ve i?itsel sanat ak?mlar? ve temsilcilerini çizgisel olmayan anlat?m biçimlerine özgürlük tan?yarak, ki?i zaman ve mekan k?staslar?nda olabildi?ince ba??ms?z kurgulanmas?na ra?men gerçe?in mümkün oldu?unca ç?plak yans?t?lmas? eti?ini öncelikli benimsemi? bir üslupla yola ç?kmaktad?r. Büyük bir kolektifin yön tayin edece?i bu saf devinim; dü? ile somutun yan yana büyük bir uyum içerisinde dans edecekleri zaman parçac?klar? olu?turmak, hayal ürünü hareket ve yerle?tirmeleri spiral altüst olu?lar ile hayata ak?tmak hepsinden önemlisi sanatç?lar? ?imdiye kadar hissedilmemi? derecede ba??ms?z görüntülemeyi arzulamaktad?r. Alper Maral trombon Jülide Canca Eke çello Meriç Demirkol saksafon flüt ?lyas Odman dans Asl? Bostanc? dans Ay?e Nur Ergen vokal Volkan Terzio?lu saksafon ?enol Küçüky?ld?r?m trampet Bora Çeliker gitar ?irin Pancaro?lu arp Erdem Helvac?o?lu ses i?leme Suzan D. Polat dans Burçin Elmas saksafon ?evket Ak?nc? gitar Bennu Gerede fiziksel tiyatro Cansun Küçüktürk gitar Deniz Güngören gitar Giray Gürkal gitar Eylül Biçer gitar Bak?? Üstün gitar Jose Blasco gitar Ümit Ünal kostüm yenidocumentary.com facebook.com/yenidocumentary

Award Board

Interviews

Archives